DRAMA

The Last Train Bound for Nagoya 2019

© 2019 NagoyaTV

Schedule

[ Current time zone : ]

View All

Cast

Rena Matsui, Seiji Rokkaku, Mitsuru Fukikoshi, Yuki Matsushita, Yuma Yamoto, Yutaka Kobayashi (BOYS AND MEN), Mikoto Hibi, Kana Hanazawa, Kazuki Namioka, Toru Nomaguchi, Hiroki Konno, Futoshi Seki (TIME MACHINE SANGOU), Mei Kurokawa, Amane Okayama, Karen Miyazaki, Kanon Tani, Toru Tezuka, Susumu Terajima, Reon Yuzuki, Fuku Suzuki, Sarutoki Minagawa, Ryoko Fujino, Miwako Kakei, Shiori Nozawa, Yohei Okuda, Toshihide Tonesaku, Mr. Maric, Kanji Tsuda

Overview

An omnibus about the joys and sorrows in people’s lives, narrated with a touch of comedy. With the last train on Nagoya Railroad as its setting, this drama is bound to give you warm, fuzzy feelings.