DRAMA

The Last Train Bound for Nagoya 2018

© 2018 NagoyaTV

Schedule

[ Current time zone : ]

View All

Cast

Rena Matsui, Seiji Rokkaku, Ren Ohsugi, Mitsuru Fukikoshi, Yuki Matsushita, Mako Ishino, Toru Nomaguchi, Hiroki Konno, Futoshi Seki (TIME MACHINE SANGOU), Yutaka Kobayashi (BOYS AND MEN), Kazuki Namioka, Mei Kurokawa, Karen Miyazaki, Kanon Tani, Misako Uno (AAA), Keiko Horiuchi, Yuma Yamoto, Shinji Uchiyama, Shizuka Nakamura, Kana Hanazawa, Hiroshi Kanbe, Kenta Satoi, Ikkei Watanabe

Overview

An omnibus about the joys and sorrows in people’s lives, narrated with a touch of comedy. With the last train on Nagoya Railroad as its setting, this drama is bound to give you warm, fuzzy feelings.